Informacje: tel. 56 662 39 79, pn - pt w godz. 8:00 do 16:00
Twój koszyk
Mój koszyk:
produktów: 0 suma: 0.00 zł
Menu

Zakupy za złotówkę

Zakończenie programu lojalnościowego „Zakupy za złotówkę”

Data publikacji informacji: 30.11.2016

  • Program „Zakupy za złotówkę” funkcjonuje do dnia 31.12.2016 i w tym okresie działa zgodnie z aktualnym regulaminem (dostępnym poniżej).
  • Program ulega zakończeniu dnia 01.01.2017.
  • Zgromadzone punkty można realizować do dnia 31.01.2017. 
  • W maju 2017 planowany jest start nowego programu lojalnościowego. O szczegółach będziemy informowali na bieżąco na stronie internetowej oraz w wydawanych przez nas czasopismach.

Regulamin "Zakupy za złotówkę" ważny do 31.12.2016

Zakupy za złotówkę
promocja dla stałych Klientów naszego sklepu
1. Kupuj w Kokardce zbierając punkty premiowe według prostego przelicznika: 1 złoty za zakupiony towar = 1 punkt premiowy. Punkty premiowe naliczamy także prenumeratorom naszych czasopism.

2. Zamień zgromadzone punkty na wybrany artykuł premiowy płacąc za niego tylko symboliczną złotówkę. Towary premiowe prezentujemy poniżej.

3. Towary oferowane w promocji "zakupy za złotówkę" można zamówić wyłącznie telefonicznie (tel. 56 662 39 79 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00).

Zakupy za złotówkę 10/ 2015Zakupy za złotówkę 10/2015

 

Naszym Klientom naliczamy punkty premiowe według zasady: 1 złoty za zakupiony towar = 1 punkt premiowy.

Zgromadzone punkty można zamienić na wybrany z naszej oferty promocyjnej towar, płacąc za niego tylko 1 zł + koszty wysyłki pobierane przez pocztę. Wysyłka wybranego artykułu może nastąpić przy realizacji następnego zamówienia z Kokardki. Prosimy o telefoniczne zamawianie wybranego towaru za złotówkę.

Informację o ilości punktów zgromadzonych przez Klienta drukujemy na każdym paragonie. Można ją również uzyskać telefonicznie pod numerem 56 662 39 79.

REGULAMIN PROGRAMU DLA STAŁEGO KLIENTA -
„ZAKUPY ZA ZŁOTÓWKĘ”

§ 1.
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Programu dla stałego Klienta „Zakupy za Złotówkę” (dalej: Program) jest nazwa_firmy.png (dalej: Organizator), prowadzący sklep internetowy Kokardka.pl (dalej: Sklep) pod adresem www.kokardka.pl.
2. Program jest adresowany do osób dokonujących zakupów w sklepie internetowym Kokardka.pl (dalej: Uczestnik).
3. Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników.

§ 2.
Uczestnik programu

1. Uczestnikiem Programu jest osoba dokonująca zakupów w Sklepie od daty 01.01.2004 r.
2. Uczestnik Programu korzysta na zasadach określonych w Regulaminie z przyznanych mu praw.
3. Organizator zobowiązuje się do przyznania Uczestnikowi każdorazowo w wyniku zawartej z Uczestnikiem umowy sprzedaży oraz w wyniku zawartej z Uczestnikiem umowy o prenumeratę czasopism punktów za nabycie produktu.

§ 3.
Przyznawanie punktów

1. Organizator przyznaje Uczestnikowi punkty za nabycie towaru automatycznie każdorazowo przy zawarciu umowy sprzedaży/ umowy o prenumeratę czasopisma.
2. Punkty za nabycie produktu są przyznawane wg następującego przelicznika: 

1 zł wydanych w Sklepie = 1 punkt przyznany w Programie

3. Niepełny złoty jest zaokrąglany:
  • do pełnego złotego w górę - gdy końcówka ceny wynosi do 50 gr lub więcej,
  • do pełnego złotego w dół - gdy końcówka ceny wynosi do 49 gr lub mniej.
4. Punkty naliczane są wyłącznie od ceny objętych umową Towarów, tj. z wyłączeniem kosztów wysyłki.
5. Każdy Uczestnik, który zawiera umowę sprzedaży produktu lub umowę o prenumeratę czasopisma jest informowany o ilości zgromadzonych przez siebie na dzień wysyłki towaru punktów na paragonie/ fakturze VAT, które są dołączone do przesyłki.
6. Informacje o zgromadzonych przez siebie punktach Uczestnik może uzyskać również telefonicznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 56 662 39 79 (koszt połączenia według stawek operatora).
6.1. Celem uzyskania telefonicznie informacji o uzyskanych przez siebie punktach, Uczestnik podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko
  2. adres

7. Przyznanie punktów wyłącza:
- zawarcie umowy sprzedaży Produktów objętych programem „Zakupy za Złotówkę”  

8. Odstąpienie od umowy skutkuje anulowaniem przyznanych w związku z zawartą umową punktów.

§ 4.
Wymiana punktów

1. Uczestnik ma prawo dokonać wymiany zgromadzonych przez siebie punktów na produkty wskazane przez Organizatora na liście produktów wymiennych za punkty dostępnych pod adresem www.kokardka.pl, zakładka: zakupy za złotówkę, przy czym produkt nabywa za symboliczną kwotę w wysokości 1 zł.
2. Wymiana odbywa się przez wybór produktu z listy oraz złożenie zamówienia telefonicznie. Zamówienia w Sklepie można składać telefonicznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00 pod numerem telefonu 56 662 39 79 (koszt połączenia według stawek operatora).
3. Podczas rozmowy telefonicznej Klient dokonuje wyboru:
- Produktu i jego ilości,
- formy dostawy,
- formy płatności.
4. Produkty nabyte za zgromadzone w Programie punkty zostaną doręczone Uczestnikowi według wyboru Uczestnika, zgodnie z treścią zamówienia, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub – na życzenie Uczestnika - za pośrednictwem firmy kurierskiej GLS na adres wskazany przez Uczestnika w zamówieniu.
5. Sprzedawca potwierdza Klientowi treść zaproponowanej umowy, utrwaloną – według wyboru Klienta - na papierze, w formie e-maila bądź w formie wiadomości SMS – przy czym potwierdzenie następuje przed zawarciem Umowy.
6. Oświadczenie Klienta o zawarciu umowy, złożone przez niego po otrzymaniu od Sprzedawcy potwierdzenia, o którym mowa w § 4 pkt 5., jest utrwalone na papierze lub innym trwałym nośniku.
7. Na wyraźne życzenie Uczestnika, dostawa produktu objętego Programem może nastąpić przy realizacji następnego zamówienia ze sklepu internetowego Kokardka.pl.

§ 5.
Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin może być zmieniony przez Organizatora po uprzednim poinformowaniu Uczestnika.
2. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Organizator jest uprawniony do zakończenia Programu po uprzednim poinformowaniu Uczestników za pośrednictwem poczty e-mail oraz strony internetowej Sklepu w terminie 1-miesiąca przed zakończeniem Programu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają zapisy Regulaminu Sklepu Internetowego Kokardka.pl, dostępnego pod adresem www.kokardka.pl zakładka: regulamin sklepu.
4. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest firma:
nazwa_firmy2.pngSklep Internetowy Kokardka.pl

ul. Grudziądzka 140/142
87-100 Toruń

tel: 56 662 39 79
e-mail: sklep@kokardka.pl

Masz pytanie? Napisz do nas: